onsdag 16. august 2017

Fleinsendin rundt.

En solrik dag med kastevinder og litt regnbyger fra nord gikk turen rundt Fleinsendin.
Det ble ca 12 km på runden. Fleinsendin er en fin tur med flott utsikt mot Jotunheimens 2000 m topper i nord.

Klar til start ved nordenden.

På vei sørover langs vestsiden med Mugnetind massivet i front.


Utløpet av Vegabekken. Fossen skimtes i bratthenget.

Det var en gang aktiv seterdrift.

Demningen i sørvestre utløp der alt vannet rant før kraftstasjonen tok det meste av vannet.

Vannstanden var normal!

Her kommer elven fra Olefjorden inn i Fleinsendin. Jeg padlet oppover under broen.
Kommer ikke lang oppover før jeg må snu.Og tar veien gjennom det ene røret. 

Furet værbitt.

tirsdag 15. august 2017

Olefjorden til Yksendalsbu

Dagens tur gikk fra demningen på Olefjorden inn til elven opp mot Yksendalsbu.
Ca 8 grader i luften og i vannet. Stille ved start med økende vind som meldt fra Yr.
Det er bilvei helt frem og ordnet parkering.

Start  i 11 tiden. Fiskestangen var med , men jeg fikk ikke noe.

Kort stans da jeg måtte ta av ett lag på overkroppen.
Bildet tatt østover mot demningen.

Mange hytter helt  syd vest i Olefjorden.

Utløpet av elven rett ved hyttene i forrige bilde.

Utsikt mot Yksendalen. Bratt og vill.

Kort bæring over til Yksnin.

Yksnin videre innover Yksendalen.

Yksendalsbu kan sees som 2 prikke i skråningen skrått høyre.

Litt elvepadling oppover ...

.. og nedover mot Yksnin.

Stille vann inn i Yksnin.

Lunsj ved bæringen på vei tilbake.

Polarlunsj.

Olefjorden neste.


En av demningene ved Olejordens utløp.