torsdag 18. juli 2019

Sommerferie ved Rødenessjøen

Det ble en fin sommer i Rødenes med mange treningsturer
med wingåre og god fart, samt hyggeturer med Beate.
I bildet følger jeg helikopter som henter ut tømmer fra Faukerudøya.

Hyggelig med følge av Beate som får padlet sine egen kajakk!

Det er rikt dyreliv og fugleliv i området.
Her Canadagjess som ikke alle liker å ha på strendene.


Flere muligheter for naturopplevelser og fiske om en vil det.

Regnvær en en fin anledning til en litt lengre tur opp i Skulerudsjøen.

Fornøyde padlere!

Herlig sommer.